Tuesday, June 30, 2009

Assalamualaikum wmr wb...

Selamat datang ke blog penghususan Al Hamra...

Tanggungjawab pemimpin amat berat..dan yang paling penting segala tindak tanduk serta setiap keputusan yang dibuat akan dipersoalkan..

Atas rasa tanggungjawap
, Al Hamra bersama-sama beberapa cendiakawan Islam di Malaysia ingin memperkenalkan dengan lebih meluas modul kursus Kepimpinan Islam yang sepatutnya menjadi teras (principle) setiap pemimpin di setiap institusi samada swasta atau badan badan berkanun atau jabatan kerajaan. Kursus ini bukan hanya terhad atau sesuai kepada pemimpin beragama Islam malah untuk semua golongan kerana Islam untuk semua.

InsyaAllah semuga kursus ini dapat memberi pengisian / menafaat / ulangkaji kepada kita semua.

Kursus lengkap 4 hari ini mengandungi 9 modul. Oleh kerana tempoh yang agak panjang, kursus biasa dibuat selama 2 + 2 hari.

Siapa yang amat perlu menghadiri mengikuti kursus ini?
  • Penghulu / Ketua - ketua kampung / Imam
  • Wakil Rakyat / Ahli Parlimen / Senator
  • Ketua-ketua jabatan - kerajaan / swasta / Pengetua / Gurubesar
  • Lain-lain: pemimpin-pemimpin pertubuhan
Al Hamra berharap kita dapat bersama-sama menyedari dan melaksanakan tanggungjawab manusia dengan Pencipta dan manusia dengan manusia bagi mewujudkan sistem yang adil dan ummah yang sejahtera. InsyaAllah

Modul 1 : Kepimpinan dalam Islam

1. Definasi kepimpinan dari perspektif Islam

2. Peranan kepimpinan dari perspektif Islam.

3. Kepimpinan dan asas kekuasaan.

· Kuasa legitimate

· Kuasa yang di anugerah

· Cohercive power

· Kuasa kepakaran

· Kuasa karismatik

4. Asas moral kepimpinan Islam

· Iman

· Islam

· Taqwa

· Ihsan

5. Garispanduan tingkahlaku kepimpinan Islam

· Adil

· Amanah

· Kebenaran

· Kesungguhan untuk memperbaiki diri

· Menunaikan janji

6. sikap pemimpin berasaskan ciri berikut;

· ikhlas kepada Allah

· amanah

· kompetensi

· inspirasi

· sabar

· rendah diri

· keterbukaan untuk menerima teguran meminta pandngan

· bersih diri dari kepentingan peribadi

· pemaaf

· tegas dan tawakkal

7. Sikap pengikut yang mempengaruhi pemimpin

· Taat pemimpin

· Pengikut yang dinamik

Modul 2 : Pemimpin Islam yang Berkesan

1. Kepimpinan Islam yang berkesan@efektif

· Apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan yang berkesan@ efektif

· Fungsi pemimpin, pengawas dan pengikut dalam organisasi.

2. Ciri-ciri pemimpin Islam.

· Kesetiaan kepada Allah SWT

· Objektif Islam sebagai Addin

· Berpegang kepada syariat dan akhlak Islam

· Kuasa sebagai amanah Allah SWT

· Sentiasa mendalami ilmu Islam dan kontemporari

3. Prinsip dan dasar kepimpinan Islam

· Dasar musyawarah

· Adil

· Keterbukaan

4. Gaya kepimpinan

· Otokrat

· Otokrat yang baik

· Demokrat

· Laissez-fair

5. Sifat kepimpinan.

· Tahu mengurus masa

· Mengarah dengan baik

· Membangun kekuatan

· Fokus kerja yang utama

· Bertawakkal kepada Allah SWT

6. Rasulullah S.A.W sebagai teladan pemimpin agong Islam sepanjang zaman.

· Sebagai ketua Negara

· Ketua tentera

· Ketua rumahtangga

· Pemimpin masyarakat

7. Ciri-ciri kepimpinan khulafa Rashidin sebagai model kepimpinan.

Modul 3 : Mengenal Potensi pemimpin

1. Siapa pemimpin yang berpotensi ?

2. Kualiti pemimpin yang kita kehendaki

· Pembuktian secara ilmiah

· Pengalaman dan pendedahan seseorang pemimpin

· Pandangan dan penilaian pengikut terhadap pemimpin

3. menilai bakal calon pemimpin.

· Secara ujian

· Tempuh percubaan

· Observasi

4. mengukur kecekapan pemimpin melalui survey dengan berasaskan soalan-soalan asas berikut;

· Menilai penampilan pemimpin

· Kreatif dan inovatif

· Karismatik

· Tahap komunikasi

· Amanah

Modul 4 : Pemimpin dan penyelesaian masalah

1. Mengenalpasti masalah semasa@sebelumnya

· Definasi masalah

· Penjelasan masalah dengan tepat

· Mengklasifikasi masalah

· Penyebab masalah

· Bagaimana menghadapinya

2. Alternatif penyelesaian

3. Penyelesaian utama dan terpilih

4. Mencegah berlakunya masalah

5. Persoalan sikap:

Adakah anda sebagai satu dari masalah Atau anda sebagai salah satu

penyelesaian ?

Modul 5 : Pemimpin dan Proses Membuat Keputusan

1. Proses membuat keputusan

· Persediaan @langkah mengambil keputusan

· Menganalisa keputusan

· Kaedah pendekatan

· Proses yang kreatif

· Strategi keputusan

2. Pengumpulan maklumat

· Faktor penting dalam pengumpulan maklumat

· Kaedah pengumpulan maklumat

3. Brainstorming

· Kesesuaian

· Teknik yang lebih produktif

· Membuat keputusan@tindakan

4. Musyawarah.

· Definasi musyawarah

· Perlaksanaan musyawarah

5. Kaedah perundingan dan kompromi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Modul 6 : Keputusan VS Tindakan@perlaksanaan.

1. Apa yang dimaksudkan dengan proses perlaksanaan ?

2. Faktor Perlaksanaan selepas proses membuat keputusan

3. Asas perlaksanaan

· Menyampaikan keputusan

· Merancang tindakan

· Delegasi tugasan

· Mengujudkan jadual kerja

· Menyediakan belanjawan

4. Perkara penting untuk memastikan tugasan telah dijalankan sepenuhnya.

· Sediakan buku catatan kerja

· Isu banyak bercakap dan kurang bekerja

· Lakukan tugasan 100%

Modul 7 : Bagaimana Pemimpin Islam Membuat Perancangan.

1. Perancangan suatu proses.

2. Faktor-faktor dalam perancangan

· Motivasi

· Masa

· Pembahagian tugasan

3. Perancangan melalui ‘management by objektif’

· Menyediakan sasaran

· Membuat keputusan

· Kaedah komunikasi

· Kaedah kawalan kerja

· Kaedah pematuhan syariah

4. Keberkesanan perancangan

· Penilaian antara tindakan dan perancangan

· Perancangan berpusat dan tidak berpusat

· Analisa tindakan dan perancangan tahunan

5. Perencanaan berasaskan skema 8-S

6. Objektif@ tujuan perancangan

Modul 8 : Penilaian dan pengawasan Kerja

1. Konsep penilaian

2. Menilai dan mengawas kerja

· Proses pengawasan

· Jenis pengawasan

· Pengawasan syariah dalam semua aspek operasi

3. Penilaian terhadap staf

· Siapa menilai siapa?

4. Penilaian terhadap tugasan

· Tujuan

· kriteria yang digunakan

· Kaedah pengujian

· Soalan soalan pengujian

· Kaedah penilaian

5. Penilaian: mengumpul data dan melaksanakan

· Bagaimana mengguna dan memperbaiki penilaian

Modul 9 : Pemimpin dan Kerja Berpasukan@jamaah

1. Pembinaan kerja berpasukan

· Apa yang dimaksudkan dengan kerja berpasukan@jamaah?

· Konsep kerja berpasukan@jamaah

· Bagaimana ia boleh berfungsi dengan berkesan?

· Penampilan : individu vs berpasukan

2. Pendekatan kerja berpasukan

· Matlamat kerja berpasukan

· Jelas misi dan visi dari perpektif Islam

3. Tugasan Mengikut fungsi

4. Tugasan individu dalam organisasi

5. Sumbangan individu dalam pasukan

6. Kerja berpasukan

· siapa kita dan apa yang kita inginkan?

· Siapa yang akan dapat kejayaan yang tinggi?

· Penyakit bebanan tugasan

· Buatlah kerja yang benar

· tanggungjawab setiap orang bukanlah tanggungjawab seorang

· kepentingan solat berjemaah dan usrah dalam membentuk kerja berpasukanyang berterusan.

· Sentiasa berinteraksi dengan Al Quran@tadarus

Hubungi kami:

Name:
Email Address:
Contact / tel No:
Company:
Notes:

Free email forms